Cách phòng ngừa lây nhiễm Covid trong trường học

Cách phòng ngừa lây nhiễm Covid trong trường học

Phòng ngừa lây nhiễm Covid trong trường học Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bám sát tình hình, đồng thời yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, nhà trường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt…