Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 !! Nền tảng phát sóng trực tiếp thế vận hội Paralympic không thể bỏ qua!!!
| |

Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 !! Nền tảng phát sóng trực tiếp thế vận hội Paralympic không thể bỏ qua!!!

Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã bắt đầu cách đây 5 ngày. Tôi tin rằng nhiều người yêu thích sự kiện này.